Over KLJ Etikhove

KLJ Etikhove

Een afdeling met pit!


Over KLJ Etikhove

KLJ Etikhove, gekend door de t-shirts met het gele kuikentje, is op dit moment 82 jongeren sterk, waaronder 14 enthousiaste leiders.


Onze jeugdbeweging is reeds 87 jaar oud maar nog lang niet versleten. We vormen één grote, hechte groep, die ingedeeld wordt in verschillende leeftijdscategorieën (naargelang de georganiseerde activiteiten). Meestal werken we met + en -14, maar soms ook met + en -16 en regelmatig ook eens met de volledige groep.


Wij komen niet wekelijks samen, maar 2 à 3 maal per maand. De activiteiten gaan voor de jongsten meestal door op zaterdag- of zondagnamiddag. Onze oudere leden entertainen we vooral op vrijdag- of zaterdagavond. "The place to be" is meestal ons lokaal in het oude stationsgebouw, maar af en toe weten we ons ook op verplaatsing te amuseren.


Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ Etikhove naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 7 tot 18 jaar (en verder, voor wie ervoor kiest om in de leiding te stappen). We doen dit in de prachtige landelijke omgeving die Etikhove ons biedt, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en/of spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als persoon en als groep.


Vrienschap, solidariteit, respect en vooral PLEZIER zijn waarden waar wij 100% voor gaan.


Inschrijven?

Vanaf 7 jaar kan je je aansluiten bij onze jeugdbeweging. Dit kan door contact op te nemen met de leiding of door een kijkje te komen nemen in ons lokaal. Het lidgeld bedraagt slechts 25 euro voor het 1e kind, vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin is dit maar 15 euro meer.


Onder het motto "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!" hopen wij jou te mogen verwelkomen op één van onze volgende activiteiten!


KLJ Etikhove - Een afdeling met pit!